fbpx
  • +40372361250
  • +40372361251
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PROTECȚIA DATELOR

Prin prezenta notă de informare vă sunt puse la dispoziție informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru înregistrarea și participarea la examenul de licență/disertație în cadrul Universității Danubius.
În temeiul art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 – RGPD, vă informăm asupra următoarelor aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează:

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UNIVERSITATEA DANUBIUS instituție de învățămant privat, cu sediul în Galați, bld. Galați nr. 3, cod postal 800654, reprezentată de Rector dl. Wiliam B. Harvey, acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal.

DATELE COLECTATE
În vederea înscrierii și participării dumneavoastră la concursul de admitere sunt necesare următoarele categorii de date cu caracter personal:
Date personale de identificare ( nume, prenume, inițiala tatălui, data și locul nașterii, adresă de email, CNP, specializarea/programul de studii, forma de învățământ)
•Date bancare – în situația plății taxelor de școlarizare/examinare
•Date privind performanța școlară(notă/punctaj obținut)
•Fotografii – pentru eliberarea actelor de studii//din CV

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Înscrierea și participarea dumneavoastră la examen creează raporturi juridice între dumneavoastră și operatorul datelor cu caracter personal.
În consecință în vederea executării drepturilor și obligațiilor dintre părți(înregistrarea pentru susținerea examenului) este necesară prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal - art. 6 alin.1 lit. b Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 – RGPD.
De asemenea, Universitatea Danubius, în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii cerințelor legale stabilite de actele normative în vigoare care vizează organizarea studiilor universitare, conținutul și formatul actelor de studii:
(i) Legea nr.1/2011 a educației naționale;
(ii) Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
(iii) Ordin nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei -cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
(iv) H.G. nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I – studii universitare de licență;
(v) H.G. 728/2016 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II – studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat;
(vi) ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
(vii) O.M.E.C.T.S. nr. 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică prin DPPD (cu modificările și completările ulterioare).
(viii) O.M. nr. 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic;

TRANSFERUL DATELOR
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate sau divulgate unor terțe părți cu excepția situațiilor stabilite de lege ( ex. Ministerul Educației). Vă informăm că aplicăm măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră.

DURATA DE STOCARE A DATELOR
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate activ pe o perioadă de maxim 3 ani de la data încheierii examenului/concursului de admitere urmând ca după această perioadă datele dumneavoastră să fie prelucrate în modalitatea stocării(arhivării) în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În situațiile în care este necesară stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza unei dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele în continuare pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Vă puteți exercita în orice moment următoarele drepturi în limita și cu respectarea condițiilor stabilite de legislația aplicabilă prelucrării datelor cu caracter personal:
-Dreptul de informare
-Dreptul de acces la date
-Dreptul de a solicita rectificarea datelor
-Dreptul de a obiecta la procesarea datelor
-Dreptul de a solicita restricționarea
-Dreptul de a solicita ștergerea datelor
-Dreptul de portabilitate
-Dreptul de a retrage oricând consimțământul dumneavoastră pentru prelucrările care se întemeiază pe acest temei legal. Legalitatea prelucrării datelor de până la momentul retragerii consimțământului nu este afectată.
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate prin transmiterea unei cereri în scris la datele de contact indicate mai jos urmând să analizăm cererea dumneavoastră și să vă răspundem în termen de 30 de zile calendaristice sau, dacă solicitarea dumneavoastră necesită o analiză mai complexă, într-un termen de 60 de zile calendaristice, caz în care vă vom informa în mod corespunzător despre motivele de prelungire.
Dacă aveți convingerea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate incorect și nu respectă cerințele legale, puteți formula o plângere la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
Dacă aveți orice întrebări sau neclarități în legătură cu drepturile dumneavoastră descrise mai sus sau în general solicitări privind prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la : gdpr@univ-danubius.ro.

© 2024 Universitatea Danubius își rezervă drepturile de autor asupra conținutului scris, dar și asupra imaginilor afișate pe acest site.