fbpx
  • +40372361250
  • +40372361251
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Științe Economice
și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor este o facultate de primă alegere pentru studenții care vor deveni specialiști în economie, într-o societate a cunoașterii și a interconectării globale, bazată pe profesionalism, pe aptitudini și competențe.

În cadrul facultății veți găsi un mediu universitar colaborativ și stimulativ, adaptiv și durabil, orientat spre nevoile părților interesate - studenți, cadre universitare, reprezentanții economiei reale, fie că sunt IMM-uri, corporații sau societăți financiar-bancare, prin armonizarea activității didactice, de cercetare, a relațiilor interpersonale și cu mediul extern în vederea asigurării unei individualități distincte și de calitate.

 O facultate trebuie să creeze valoare adăugată prin crearea de cunoaștere. Această cunoaștere trebuie diseminată plecând de la know-how-ul, experiența și expertiza celor care o diseminează, a cadrelor didactice, a colaboratorilor și partenerilor cu experiență concretă, practică. Studenții şi masteranzii sunt implicați direct în acet proces, inclusiv prin participarea la manifestările științifice organizate anual în cadrul Universităţii, dar şi în alte centre universitare.

Studii de Licență

Finanțe și Bănci

IF

acreditat

50

locuri

Economia comerţului, turismului şi a serviciilor

IF

acreditat

ID

acreditat

50

locuri

50

locuri

Contabilitate și informatică de gestiune

IF

acreditat

IFR

acreditat

50

locuri

75

locuri

Oportunități în carieră

Finanțe: expert financiar-bancar, inspector financiar-bancar, comisar principal, consilier financiar-bancar, inspector asigurări, economist în bancă, analist investiţii, ofiţer bancar, analist bancar, consultant fiscal, ofiţer antifraudă financiar-bancara, broker servicii de investiţii financiare, funcţionar ANAF.


Economia comerţului, turismului şi a serviciilor: organizator activitate turism, specialist marketing, agent de turism tour-operator, agent de transport internaţional, şef de recepţie hotel, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală.
Absolvenții acestui program de studii vor putea ocupa funcțiile de mai sus sau funcții similare în domeniul comercial (magazine, distribuție, platforme logistice), în turism (hoteluri, pensiuni, restaurante, cafenele, agenții de turism) și în servicii atât publice, cât și private.


Contabilitate: expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, controlor tezaur, asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar, revizor contabil, consultant bugetar, analist financiar.

Studii de Master

Managementul Afacerilor
în Comerț și Turism

25

locuri

IF

Audit și Control Public și Privat

50

locuri

IF

Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH)

Management Financiar Public și Privat

75

locuri

IF

Oportunități în carieră

Managementul Afacerilor în Comerț și Turism: Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism; Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism; Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism;


Audit și Control Public și Privat: auditor intern; auditor financiar; controlor de gestiune; expert contabil-verificator; referent de specialitate financiar-contabilitate; controlor tezaur; asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar; revizor contabil; consultant bugetar; analist financiar.


Fintech: expert financiar-bancar; manager bancă; inspector financiar-bancar; comisar principal; consilier financiar-bancar; inspector asigurări; economist în bancă; analist investiţii; manager de fond acțiuni/obligațiuni; consultant plasamente valori mobiliare; analist financiar; ofiţer bancar; analist bancar/societate de leasing; consultant fiscal; ofiţer antifraudă financiar-bancară; broker servicii de investiţii financiare; funcţionar ANAF; asistent analist; asistent de cercetare în gestiune,contabilitate, control financiar.

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

© 2024 Universitatea Danubius își rezervă drepturile de autor asupra conținutului scris, dar și asupra imaginilor afișate pe acest site.